O mnie

Rzeczoznawstwo Majątkowe Jan Leon Pankau, to firma założona na początku 2004 roku.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z numerem uprawnień państwowych 4118 działającym w ramach tej firmy na rynkach: północnej części województwa kujawsko – pomorskiego, powiaty: tucholski, sępoleński i świecki oraz południowej części województwa pomorskiego, na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i południowo – zachodniej części powiatu starogardzkiego.

Obszarem mojego działania jest wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych dla różnych celów, w tym:

 • zabezpieczenia wierzytelności Banków,
 • amortyzacji budynków i budowli w ramach ustawy o rachunkowości,
 • podziałów majątków,
 • na potrzeby samorządów lokalnych:
  • sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej lub bezprzetargowej,
  • dla ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • dla sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu,
  • dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • dla podziałów nieruchomości, ich zamiany itp.

Prowadzę biuro mieszczące się w Tucholi przy ulicy Świeckiej pod nr 67, nie mam stałych godzin urzędowania, a zatem najlepiej skontaktować się ze mną po prezentowanym numerem komórkowym.

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy Jan Pankau.